2020

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse årsstämma 2019

2018

Protokoll årsstämma 2018

2017

Protokoll årsstämma 2017

2016

Protokoll årsstämma 2016

2015

Protokoll årsstämma 2015

2014

Protokoll årsstämma 2014

2013

Städschema 2013

protokoll årsstämma 2013

Kallelse till årsmöte 2013

2012

Höststädning 2012

Styrelseprotokoll 2012-03-06 (konstituerande)

Protokoll_årsmote_2012-02-21

Kallelse_årsmöte 2012-02-21

2011

Protokoll årsmöte 2011-02-17

Protokoll extrastämma 2011-03-10

Styrelseprotokoll 2011-03-13 (konstituerande)