Kompostens historia
Vi hade ingenstans att lägga vårt trädgårdsavfall, och folk körde ut kärror med växtrester,  träd och jord mm ut i skogen. Alla diken blev igenfyllda med skräp, och skogen närmast blev oframkomlig pga. ris och annat.

Föreningen bestämde då, trots att det egentligen ligger utanför föreningens skyldighet och mandat, att bygga en kompost.

Ett gäng driftiga personer tog tag i uppgiften och löste den på ett mycket bra sätt.