Sida 2 av 3

Kallelse till föreningsstämma 2015

Medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma Tisdagen den 11 februari kl 19:30 i Gustav Vasaskolans matsal

Höststädning 2014

LÖRDAGEN 25e OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Klippa ner häcken runt gästparkeringen.

-Städning/Putsning (som vanligt)

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma Tisdagen den 11 februari kl 19:30 i Gustav Vasaskolans matsal

Höststädning 2013

LÖRDAGEN 12 OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Sittkubbar och stockbänk i lekparken behöver åtgärdas.

(Nya kubbar, diameter 35 cm, mottages tacksamt)

-Buskar kring lekparkerna kapas för att föryngras.

-Jordhög vid komposten jämnas ut

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

Vårstädning 2013

Lördagen 27 april kl 10.00

samling och information vid stora lekparken, tag med lämpliga redskap
korv och dryck serveras efter avslutat arbete

varmt välkomna

Städschema nu upplagt

Det finns nu upplagt under fliken Stadgar/protokoll.

Protokoll från årsmöte nu upplagt

Protokollet från årsmötet finns nu upplagt under fliken Stadgar/protokoll.

KALLELSE

Medlemmarna i Västra Lindholmens Samfällighetföreningen
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Torsdagen den 21 februari 2013 kl.19.00
Gustav Vasaskolans matsal.

 Dagordning.

 1. Mötet öppnas.
 2. Är sammanträdet behörigen utlyst?
 3. Fasställande av dagordning.
 4. Anmälan om övriga frågor.
 5. Val av mötesordförande.
 6. Val av mötessekreterare.
 7. Val av 2 justeringsmän.
 8. Val av 2 revisorer för 2013.
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
 10. Revisionsberättelse.
 11. Antenngruppens redogörelse.
 12. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 13. Motioner från medlemmarna.
 14. Motioner från styrelsen.
 15. Styrelsearvoden och hemsidearvoden för 2013.
 16. Fastställande av årsavgift för 2013.
 17. Nya styrelsen presenteras.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötet avslutas.

Kaffe och te med bröd serveras.

Välkommna!

Styrelsen

VÄSTRA LINDHOLMENS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING

PÅMINNELSE !

INFÖR SAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE FEBRUARI 2013.

VI VILL PÅMINNA SAMTLIGA MEDLEMMAR ATT EVENTUELLA ”MOTIONER” INFÖR ÅRSMÖTET SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA

 SENAST 31:a DECEMBER 2012!

(KALLELSE SAMT TID OCH PLATS FÖR ÅRSMÖTET MEDDELAS SENARE!)

Höststädning

LÖRDAG DEN 20:e OKTOBER

KL 10.00 (Parken)

 

Planerade aktiviteter:

                 – Ansa häcken runt gästparkeringen.

                 – Olja staket vid Parken   (vädret avgör!).

                 – Städning/Putsning   (som vanligt).

 

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

(Träolja och Penslar finns)

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

« Äldre inlägg Nyare inlägg »