Styrelsens sammansättning följer ett rullande schema som utgår från husens gatuadresser.

Mandattiden är ett år och den nya styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

För 2018 ser styrelsens sammansättning ut så här:

Ordförande
Marie-Louise Brussel
Krokusvägen 10

Kassör
Marie Larsson-Hytte
Krokusvägen 11

Sekreterare
Andreas Nilsson
Tulpanvägen 30

Ledamot
Benny Nordström
Tulpanvägen 31

Ledamot
Gunnar Lundgren
Tulpanvägen 32

Årsmötet ska genomföras i februari och kallelse därtill utgår minst två veckor innan. Kallelsen sätts upp på våra tre anslagstavlor och annonseras även här på hemsidan.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast den 31/12.