Författare: Niclas Löwing (Sida 1 av 2)

Årsmöte 2021

Samfällighetens årsmöte 18 februari 2021 är digitalt p.g.a. pandemin och rådande begränsningar i antal som bör träffas. Varje hushåll som är intresserade av att delta på mötet behöver ange en e-postadress som styrelsen kan skicka möteslänken till. Mötet kommer att äga rum via TEAMS. Appen behöver laddas ned inför mötet. Om du inte har möjlighet att koppla upp dig via dator eller mobil så kan du para ihop dig med en granne.
Meddela e-postadress och skicka eventuella frågor till styrelsen@lindholmensf.se.

Städdag

Lördag 17 Oktober -Kl 10.00

Vi samlas i parken för att hjälpas åt att städa.

Vi behöver bl.a. stänga komposten och göra en större röjning av växtligheten i Lekparken. Rutchkanan behöver målas och bordet med bänkarna oljas. Om ni har lämpliga redskap hemma får ni jättegärna ta med er det.

Ni är välkomna att höra av er innan med idéer, och om några är frivilliga att ta tag i projekt och handla material innan så hör er av till mig:

Jeanette, Tulpanvägen 4

Efteråt så bjuder vi på korv med bröd och dricka!

VÄLKOMNA!

Vårstädning 2016

Lördagen 23 April klockan 10.00

Samling och information vid stora lekparken

Tag med lämpliga redskap

Korv och dryck serveras efter avslutat arbete

Kom ihåg att flytta bilen från gästparkeringen så att vi kommer åt att städa.

Varmt välkomna

Styrelsen

Höststädning 2014

LÖRDAGEN 25e OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Klippa ner häcken runt gästparkeringen.

-Städning/Putsning (som vanligt)

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

Höststädning 2013

LÖRDAGEN 12 OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Sittkubbar och stockbänk i lekparken behöver åtgärdas.

(Nya kubbar, diameter 35 cm, mottages tacksamt)

-Buskar kring lekparkerna kapas för att föryngras.

-Jordhög vid komposten jämnas ut

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

« Äldre inlägg