LÖRDAG DEN 20:e OKTOBER

KL 10.00 (Parken)

 

Planerade aktiviteter:

                 – Ansa häcken runt gästparkeringen.

                 – Olja staket vid Parken   (vädret avgör!).

                 – Städning/Putsning   (som vanligt).

 

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

(Träolja och Penslar finns)

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN