2019 röstade årsmötet för att avveckla kabel-tvnätet. Anläggningen togs ur bruk 6 oktober 2021.