Sida 2 av 4

Höststädning 2017

Lördagen den 14:e oktober kl 10.00 (Parken)

  • Styrelsen välkomnar alla medlemmar i samfälligheten att deta i den årliga höststädningen
  • Samling vid stora lekplatsen kl. 10:00
  • Medtag lämpliga vertyg
  • Korv med bröd samt dryck serveras efter avslutat arbete.

Välkomna

Höststädning 2016

Lördagen den 15:e oktober kl 10.00 (Parken)

Planerade aktiviteter:

  • Utföra aktuella åtgärder vid komposten.
  • Klippa häcken runt gästparkeringen
  • Städning/Putsning (Som vanligt)

Vänligen se till att ditt fordon inte står på gästparkeringen.

Ta med lämpliga redskap

Korv och dryck serveras efter avslutat arbete

Varm välkomna

Styrelsen

 

Vårstädning 2016

Lördagen 23 April klockan 10.00

Samling och information vid stora lekparken

Tag med lämpliga redskap

Korv och dryck serveras efter avslutat arbete

Kom ihåg att flytta bilen från gästparkeringen så att vi kommer åt att städa.

Varmt välkomna

Styrelsen

Höststädning 2014

LÖRDAGEN 25e OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Klippa ner häcken runt gästparkeringen.

-Städning/Putsning (som vanligt)

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

Höststädning 2013

LÖRDAGEN 12 OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Sittkubbar och stockbänk i lekparken behöver åtgärdas.

(Nya kubbar, diameter 35 cm, mottages tacksamt)

-Buskar kring lekparkerna kapas för att föryngras.

-Jordhög vid komposten jämnas ut

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN

« Äldre inlägg Nyare inlägg »