Föreningens stadgar och andra viktiga dokument finns här att ladda ner som pdf-filer.

Västra Lindholmens samfällighetsförenings stadgar.
Slumsta ga1 och ga2
Slumsta ga1 och ga2 beskrivning
Slumsta ga1 och ga2 karta
Stadgar Västra Lindholmens Samfällighetsförening