Styrelsens sammansättning följer ett rullande schema som utgår från husens gatuadresser.

Mandattiden är ett till två år enligt beslut på årsmötet 18 februari 2021, hälften av styrelsen ersätts med nya personer varje år. Nya styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

För 2023 ser styrelsens sammansättning ut så här:

Ordförande
Mona Keijsner
Tulpanvägen 12

Kassör
Anders Nibblinger
Tulpanvägen 11

Sekreterare
Bettina Stolle
Krokusvägen 20

Suppleant
Astrid McCormack
Tulpanvägen 10

Suppleant
Tony Bodin
Krokusvägen 1

Årsmötet ska genomföras i februari och kallelse därtill utgår minst två veckor innan. Kallelsen sätts upp på våra tre anslagstavlor och annonseras även här på hemsidan samt på föreningens Facebook-sida.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast den 31/12.