Styrelsens sammansättning följer ett rullande schema som utgår från husens gatuadresser.

Mandattiden är ett till två år enligt beslut på årsmötet 18 februari 2021, hälften av styrelsen ersätts med nya personer varje år. Nya styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

För 2021 ser styrelsens sammansättning ut så här:

Ordförande
Tove Bengtsson
Krokusvägen 16

Kassör
Joakim Schultzén
Tulpanvägen 5

Sekreterare
Anna Wigström
Krokusvägen 18

Suppleant
Björn Hjelm
Tulpanvägen 6

Årsmötet ska genomföras i februari och kallelse därtill utgår minst två veckor innan. Kallelsen sätts upp på våra tre anslagstavlor och annonseras även här på hemsidan.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast den 31/12.