Styrelsens sammansättning följer ett rullande schema som utgår från husens gatuadresser.

Mandattiden är ett till två år enligt beslut på årsmötet 18 februari 2021, hälften av styrelsen ersätts med nya personer varje år. Nya styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

För 2024 ser styrelsens sammansättning ut så här:

Ordförande
Hanna Hedsén
Tulpanvägen 15

Kassör
Linnéa Grudd
Krokusvägen 3

Sekreterare
Adam Möller
Krokusvägen 4

Suppleant
Irene Lindqvist
Tulpanvägen 14

Suppleant
Kerstin Mildenborn
Tulpanvägen 13

Årsmötet ska genomföras i februari och kallelse därtill utgår minst två veckor innan. Kallelsen sätts upp på våra tre anslagstavlor och annonseras även här på hemsidan samt på föreningens Facebook-sida.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast den 31/12.