Styrelsens sammansättning följer ett rullande schema som utgår från husens gatuadresser.

Mandattiden är ett till två år enligt beslut på årsmötet 18 februari 2021, hälften av styrelsen ersätts med nya personer varje år. Nya styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

För 2022 ser styrelsens sammansättning ut så här:

Ordförande
Gunnar Sundqvist
Tulpanvägen 7

Kassör
Joakim Schultzén
Tulpanvägen 5

Sekreterare
Bettina Stolle
Krokusvägen 20

Suppleant
Victor Jakobsson
Tulpanvägen 9

Suppleant
Helén Björkman
Tulpanvägen 8

Suppleant
Rolf Johansson
Krokusvägen 19

Årsmötet ska genomföras i februari och kallelse därtill utgår minst två veckor innan. Kallelsen sätts upp på våra tre anslagstavlor och annonseras även här på hemsidan.

Motioner till årsmötet måste ha inkommit till styrelsen senast den 31/12.