Västra Lindholmens samfällighetsförening består av boende i radhusområdet på Krokusvägen och Tulpanvägen i centrala Lindholmen, Vallentuna.

Som delägare i samfälligheten förvaltar man gårdsområden och VA-ledningar.
Även lekparkerna/parkerna är gemensam egendom och alla i samfälligheten har ansvar för vården och skötseln av dessa.

Vi har två gemensamma städdagar per år, vår och höst, då vi även utför eventuella reparations- och målningsarbeten. Styrelsen förbereder dessa dagar och informerar om vad som behöver göras. Korv och dryck serveras till alla deltagare efter fullgjord städning! En extra aktivitetsdag kan förekomma.

Varje hushåll har också sin ”städvecka” varje år. Städning av området sker via ett städschema som skickas ut under våren. En ”städpärm” med instruktioner går runt till ansvariga hushåll.

Blomsterängen är belägen i Krokusvägens förlängning och kan utnyttjas av boende i området för bollspel och lek. Marken tillhör kommunen och de ansvarar för skötseln.

Vi har en Facebookgrupp som alla boende i området kan ansöka om medlemskap i:

Västra Lindholmens samfällighetsförening

Flygbild över området