Det är omfattande bestämmelser som gäller lekplatser och de ska besiktas varje år. Vid årets besiktning så uppdagades en mängd felaktigheter som tvingade oss att utföra det mest akuta vilket var att ta bort gungorna, övrig klätterutrustning samt kapa övre delen på staketet mot Tulpanvägen. Detta skedde i samband med höststädningen den 29/10. Styrelsen informerade om detta i samband med samlingen i stora lekplatsen. Frågan om ombyggnad/upprustning av lekparkerna och de säkerhetsfrågor samt årliga kontroller som måste utföras kommer att tas upp på kommande årsmöte för beslut. Besiktningsprotokollen finns nedan.