Var vänlig observera att motioner till årsmötet 2012 ska vara inlämnade / inskickade till styrelsen senast den 31 december i år.