• Resultat av enkät om fållor för trädgårdsavfall
  Vi har ett resultat.
 • Årsmötesprotokoll
  Protokollet för årsmötet gällande år 2021 är nu uppladdat, det finns under 2022 års protokoll.
 • Vårstädning 2022
  14 maj är det dags för vårstädning. Mer information kommer när det närmar sig.
 • Städveckor 2022
  Schema för årets städveckor finns nu tillgängligt på facebook och här på hemsidan, samt snart på en anslagstavla nära dig.
 • Årsmöte 2022
  22 februari kl 19.00 Digitalt via TEAMS De hushåll som är intresserade av att delta på mötet behöver ange en mejladress som styrelsen kommer att skicka möteslänken till. Mötet kommer att äga rum via TEAMS. Om du inte har möjlighet att delta digitalt kan du be en granne agera ombud för dig. Fullmakt krävs. Skicka […]