Kommunens information om avfall och återvinning: https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/

Uppdatering 2022:
En enkät bland hushållen visade att 38 hushåll röstade för att samfälligheten ska ha två fållor för ris respektive trädgårdsavfall. Dessa ska tömmas en gång per år. Kostnaden ingår i föreningsavgiften.

Uppdatering 2021:
Beslut togs på årsmötet 2021 att komposten ska avvecklas pga bristande skötsel och ökande kostnader för föreningen. Under våren 2021 kommer kvarvarande del av komposten av fraktas bort, därefter kan vi inte längre nyttja komposten.

Styrelsen hänvisar varje hushåll att via kommunens partner PreZero Recycling AB få sitt trädgårdsavfall hämtat eller beställa till kärl för trädgårdsavfall på sitt abonnemang. Det går även bra att köra och lämna sitt avfall på närmsta återvinningsanläggning.

Mer information om hämtning av trädgårdsavfall från kommunen finns här

Kompostens historia
Vi hade ingenstans att lägga vårt trädgårdsavfall, och folk körde ut kärror med växtrester,  träd och jord mm ut i skogen. Alla diken blev igenfyllda med skräp, och skogen närmast blev oframkomlig pga. ris och annat.

Föreningen bestämde då, trots att det egentligen ligger utanför föreningens skyldighet och mandat, att bygga en kompost.

Ett gäng driftiga personer tog tag i uppgiften och löste den på ett mycket bra sätt.