Föreningen har en Facebook-sida, det är en privat grupp för samfällighetens medlemmar. En Plats att ta upp frågor, diskussioner samt ta del av information.

Du som är boende i föreningen ansöker om medlemskap här: www.facebook.com/groups/lindholmensf/
Eller sök på Facebook ”Västra Lindholmens samfällighetsförening”

När man flyttar ut är det eget ansvar att lämna gruppen