Avgiften per hushåll 2024 fastställdes under åsmötet till:

1000kr per fastighet

Avgiften betalas in till PLUSGIRO: 74 86 07-9

Glöm inte att ange din adress i meddelandefältet.

Senast 30 april 2024 ska det vara samfälligheten tillhanda.