Avgiften per hushåll 2022 fastställdes under åsmötet till:

1200kr per fastighet

1628kr per fastighet med garage i länga (till och med 2021)

Avgiften betalas in till PLUSGIRO: 74 86 07-9

Glöm inte att ange din adress i meddelandefältet.

Senast 30 april 2022 ska det vara samfälligheten tillhanda.