2024

Protokoll årsmöte 2024

Handlingar inför årsmötet:

Kallelse till årsstämma Västra Lndholmens Sammfällighetsförening 2024

Bokslut Västra Lindholmens Samfällighetsförening 2023

Revisionsberättelse Västra Lindholmens samfällighetsförening 2023

Verksamhetsberättelse Västra Lindholmens Samfällighetsförening 2023

Förslag budget 2024

Motion – Ädring av styrelsens sammansätning och valprocess

Motion – Utredning av samfällighetens ansvar för gemensamma ytor och funktioner

2023

Protokoll Årsmöte 2023

2022

Protokoll Årsmöte 2022

2021

Protokoll Västra Lindholmens Samfällighetsförening oktober 2021

Protokoll Västra Lindholmens samfällighetsförening augusti 2021

Protokoll första möte samfällighetsförening 210222

Protokoll Årsmöte Västra Lindholmens samfällighetsförening 2021

2020

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse årsstämma 2019

2018

Protokoll årsstämma 2018

2017

Protokoll årsstämma 2017

2016

Protokoll årsstämma 2016

2015

Protokoll årsstämma 2015

2014

Protokoll årsstämma 2014

2013

Städschema 2013

protokoll årsstämma 2013

Kallelse till årsmöte 2013

2012

Höststädning 2012

Styrelseprotokoll 2012-03-06 (konstituerande)

Protokoll_årsmote_2012-02-21

Kallelse_årsmöte 2012-02-21

2011

Protokoll årsmöte 2011-02-17

Protokoll extrastämma 2011-03-10

Styrelseprotokoll 2011-03-13 (konstituerande)