VÄSTRA LINDHOLMENS SAMFÄLLIGHETS FÖRENING

PÅMINNELSE !

INFÖR SAMFÄLLIGHETENS ÅRSMÖTE FEBRUARI 2013.

VI VILL PÅMINNA SAMTLIGA MEDLEMMAR ATT EVENTUELLA ”MOTIONER” INFÖR ÅRSMÖTET SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA

 SENAST 31:a DECEMBER 2012!

(KALLELSE SAMT TID OCH PLATS FÖR ÅRSMÖTET MEDDELAS SENARE!)