LÖRDAGEN 12 OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Sittkubbar och stockbänk i lekparken behöver åtgärdas.

(Nya kubbar, diameter 35 cm, mottages tacksamt)

-Buskar kring lekparkerna kapas för att föryngras.

-Jordhög vid komposten jämnas ut

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN