LÖRDAGEN 25e OKTOBER KL 10.00

SAMLING OCH INFORMATION VID STORA LEKPARKEN

Planerade aktiviteter:

-Klippa ner häcken runt gästparkeringen.

-Städning/Putsning (som vanligt)

TAG MED LÄMPLIGA REDSKAP

KORV OCH DRYCK SERVERAS EFTER AVSLUTAT ARBETE

VARMT VÄLKOMNA

STYRELSEN