Medlemmar i Västra Lindholmens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 19:30 i Gustav Vasaskolans matsal.