Lördagen den 15:e oktober kl 10.00 (Parken)

Planerade aktiviteter:

  • Utföra aktuella åtgärder vid komposten.
  • Klippa häcken runt gästparkeringen
  • Städning/Putsning (Som vanligt)

Vänligen se till att ditt fordon inte står på gästparkeringen.

Ta med lämpliga redskap

Korv och dryck serveras efter avslutat arbete

Varm välkomna

Styrelsen