Lördagen den 14:e oktober kl 10.00 (Parken)

  • Styrelsen välkomnar alla medlemmar i samfälligheten att deta i den årliga höststädningen
  • Samling vid stora lekplatsen kl. 10:00
  • Medtag lämpliga vertyg
  • Korv med bröd samt dryck serveras efter avslutat arbete.

Välkomna