Samfällighetens årsmöte 18 februari 2021 är digitalt p.g.a. pandemin och rådande begränsningar i antal som bör träffas. Varje hushåll som är intresserade av att delta på mötet behöver ange en e-postadress som styrelsen kan skicka möteslänken till. Mötet kommer att äga rum via TEAMS. Appen behöver laddas ned inför mötet. Om du inte har möjlighet att koppla upp dig via dator eller mobil så kan du para ihop dig med en granne.
Meddela e-postadress och skicka eventuella frågor till styrelsen@lindholmensf.se.