22 februari kl 19.00

Digitalt via TEAMS

De hushåll som är intresserade av att delta på mötet behöver ange en mejladress som styrelsen kommer att skicka möteslänken till. Mötet kommer att äga rum via TEAMS.

Om du inte har möjlighet att delta digitalt kan du be en granne agera ombud för dig. Fullmakt krävs.

Skicka mejladressen till styrelsen@lindholmensf.se