Protokollet för årsmötet gällande år 2021 är nu uppladdat, det finns under 2022 års protokoll.